Smestadåsen, Rælingen

Eneboliger i både klassisk og moderne stil på Smestadåsen i Rælingen kommune.

  Riis Bygg AS oppfører 25 nye eneboliger på Smestadåsen i Rælingen. Området ligger rett nord for Hektneråsen med samme adkomst fra hovedveien.

  Det er mer informasjon om prosjektet på prosjektets egne hjemmeside.

  For visning og nærmere gjennomgang kontakt Proaktiv Eiendomsmegling v/Petter Andre Aure på epost eller telefon 450 07 097.

  www.smestadaasen.no

  Last ned prosjekttegningene

  Last ned prisliste

  Last ned prospekt

   

  Illustrasjonsbilder

  Bilder fra byggeperioden

  A
  B