Smestadåsen, Rælingen

Eneboliger i både klassisk og moderne stil på Smestadåsen i Rælingen kommune.
  • Prisantydning: Fra 10.040.000,-
  • Bruksareal: Fra 198 m²
  • Tomtestørrelse: Fra 611 m²

Riis Bygg AS oppfører 25 nye eneboliger på Smestadåsen i Rælingen. Området ligger rett nord for Hektneråsen med samme adkomst fra hovedveien. Pr 10.08.21 er det kun 4 hus igjen for salg.

Det er mer informasjon om prosjektet på prosjektets egne hjemmeside.

For visning og nærmere gjennomgang kontakt Proaktiv Eiendomsmegling v/Petter Andre Aure på epost eller telefon 450 07 097.

www.smestadaasen.no

Last ned prosjekttegningene

Last ned prisliste

Last ned prospekt

 

Illustrasjonsbilder

Bilder fra byggeperioden

A
B