Heidi Bystrøm

Heidi er prosjektkoordinator og bindeleddet mellom kunde og byggeplass, samt mange andre oppgaver hos Riis Bygg. Ansatt siden 2019.
08.01.20

Heidi er prosjektkoordinator og bindeleddet mellom kunde og byggeplass, samt mange andre oppgaver hos Riis Bygg. Ansatt siden 2019.