Vi bygger din drøm!

Riis Bygg er blitt et begrep. Når du ferdes rundt på Romerike
kan du på lang avstand se våre karakteristiske hus. Over 200 familier
har fått et hjem levert av oss.

Vi har stolthet i vårt arbeid og vår holdning til nøysomhet og perfeksjon.
Dette gjenspeiles i hvorfor våre hus er blitt de mest ettertraktede
på Romerike. Velkommen til Riis Bygg.