Veien til ferdig hus

Prosessen ved kjøp av nytt hus er nøye planlagt. Dette skal være oversiktlig og enkelt for deg å følge. Vi i Riis Bygg har lang erfaring med bygging av hus og alle våre boliger baserer seg på høy kvalitet og godt faglig håndverk. Under hele prosessen gir vi deg råd og veiledning slik at du skal føle deg trygg når valgene skal tas.

Kontakt

Den første kontakten skjer når du viser interesse for en av våre boliger som ligger ute for salg, eller har en tomt du ønsker å bygge hus på.

 

Visning

Vi avtaler gjerne visning av en ferdig bolig. Her kan du finne inspirasjon til hvordan du ønsker at ditt hus skal være, og du får kjenne på følelsen av være i et Riis-hus.

Kontraktsmøte

I forkant av kontraktsmøtet sendes kontrakten på mail for gjennomlesning. Deretter møtes vi for å gå gjennom og signere kontrakten.

Garanti

Etter kontraktsinngåelse vil du motta en garanti i henhold til Bustadoppføringslovas §12. Garantien er på 3% av kjøpesummen i byggeperioden ved kontraktsinngåelse og frem til overtagelse. Fra overtagelse trappes garantien opp til 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen. Ved salg etter Avhendingslova stilles det ikke garanti.

Fremdrift

Prosjektene som ligger på vår nettside kan kjøpes allerede før vi har endelige tegninger klart og byggemeldt prosjektet. Handler du tidlig i prosessen, øker mulighetene dine til å kunne påvirke utformingen av ditt nye hjem. Sammen tegner vi drømmeboligen din. I kontrakt tas det gjensidig forbehold om at byggetillatelse blir gitt. Noen hus selges før byggestart, noen underveis i byggeprosjektet og andre etter ferdigstillelse av prosjektet.

Tilvalg/endringer

Vi ønsker at våre boligkjøpere skal få oppfylt sin drøm, ved blant annet å gjøre individuelle tilpasninger av sin fremtidige bolig. Kontrakt, leveransebeskrivelse og eventuelle vedlegg er utgangspunktet. Utover dette er det de individuelle tilpasningene som avgjør hvordan boligen blir. Bustadoppføringslovas § 9 og § 42, regulerer hvordan de individuelle tilpasningene skal håndteres og hvilket vederlag som beregnes for disse. Vi er meget fleksible i forhold til endringer.

Vi har avtaler med flere anerkjente leverandører. Inkludert i kontraktsummen er det blant annet et fast beløp som benyttes hos en av våre kjøkkenleverandører. Utover kjøkken så er det mulighet til å endre for eksempel på innredninger til baderom, armaturer, fliser, parkett, dører, vinduer osv. Kommer du tidlig inn i byggeprosessen kan vegger, vinduer og dører flyttes.

Alle våre hus har en herskapelig stil. Er det ønskelig med en moderne stil innvendig, får du dette ved å å endre dører, vinduer, trapper, listverk og takform. Ønskes det en ren funkisbolig, kan vi bygge det.

Under hele prosessen med de individuelle tilpasningene har vi tett dialog med både deg og leverandørene. Du kan derfor hele tiden føle deg trygg på at rett valg blir tatt.

Byggeprosessen

Byggetiden for hver bolig er fra ca 10 – 12 måneder fra oppstart av grunnarbeider. På grunn av årstid så kan ikke alltid grunnarbeider påbegynnes på vinteren og byggetiden kan derfor bli noe lenger. Under byggetiden forvandles tomten til et ferdig hus.

Kjøper du bolig før vi begynner å bygge kan du selv bestemme utforming av f.eks. kjøkkeninnredning og plassering av komfyr, vask og lignende. Det avholdes da møte mellom deg og en av våre kjøkkenleverandører. Det samme gjelder for plasser av elektriske punkter og endringer og tilvalg av elektroleveransen hvor du møter vårt elektrofirma for en detaljert gjennomgang av huset hvor hver enkelt stikkontakt, bryter og spotter osv. plasseres.

Vi følger opp hele prosessen fra byggesøknad til overtakelse med daglig oppfølging av hver enkelt bolig for å trygge best mulig kvalitet på den ferdige boligen.

Overtakelse

Når huset nærmer seg ferdigstillelse vil det bli avholdt en forhåndsbefaring ca 14 dager før formell overtagelse. På denne befaringen vil vi gå igjennom hele huset både utvendig og innvendig samt informere om tekniske løsninger. Det blir ført protokoll fra forhåndsbefaringen. Etter denne prosedyren vil byggeleder følge opp det som eventuelt er protokollført slik at dette er i orden til selve overtakelsen.

På selve overtagelsen vil vi gå igjennom protokollen fra forhåndsbefaringen og sjekke at alle punktene er utbedret og rettet. Vi leser av strøm, vann og går igjennom FDV-permen som er en dokumentasjon med bruksanvisninger og på hva som er levert i huset. Vi gir også en opplæring av det tekniske i huset på overtakelsen.

Ettårsbefaring

Ca. 1 år etter overtagelse av boligen vil det bli avholdt en ettårsbefaring. Dette er for å gå gjennom boligen for å avdekke om det har oppstått feil og mangler etter overtagelsen. Ved nyoppførte boliger kan det oppstå feil og skader for eksempel som følge av at bygget «setter seg» eller andre feil som oppdages ved bruk av boligen. Det er viktig å være oppmerksom på at krav på feil og skader kan gå tapt før ettårsbefaringen dersom oppdagede feil og mangler ikke er reklamert innen tidfristen. Her vil eventuelle feil og mangler som vi er ansvarlig for bli rettet opp.