Du har tomt – vi har drømmehuset

Vi bygger gjerne det nøkkelferdige huset som passer på tomten din. Når vi er blitt enige om detaljene for planløsning og antall rom, inngås en kontrakt i henhold til Bustadoppføringsloven, hvor vi tar oss av alt papirarbeid.

Våre boliger koster erfaringsmessig ca. kr 37 000,- per m² å bygge. Det vil si at en bolig på 180 kvadrat vil koste rundt kr 6,7 millioner fra oss, litt avhengig av grunnarbeider, fasadeuttrykk og lignende. Etter Bustadoppføringslova stiller vi garanti: 10% av kontraktsum i byggeperioden og 5% i 5 år etter overlevering.