Vi lager tegninger som danner grunnlaget for en kontrakt mellom dere og Riis Bygg Entreprenør AS. Når vi er blitt enige om detaljene for planløsning og antall rom, inngås en kontrakt iht. Bustadoppføringsloven, hvor vi tar oss av alt papirarbeid.

Erfaringsmessig koster våre boliger ca. kr 28 000,- per m² å bygge. Det vil si at en bolig på 180 kvadrat vil koste rundt kr 5 mill. fra oss, litt avhengig av grunnarbeider, fasadeuttrykk mv. Vi stiller garanti etter Bustadoppføringslova: 10 % av kontraktsum i byggeperioden og 5 % i 5 år etter overlevering.