Lokal inspirasjon

Se de historiske og herskapelige byggverkene som har inspirert Riis Bygg.
20.06.19

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen bærer stilmessig preg av klassisismen. Dette er en stil som kjennetegnes av symmetriske fasader, søyler, liggende panel, riflet listverk, smårutede vinduer og valmet tak. Bygningen ble oppført på 1770-tallet. Vi har latt oss inspirere, og tar historien videre.

 

 

Losby Gods

Losby Gods har mye av det herskapelige preget du finner i våre boliger. Hovedbygningen på Losby er trolig fra 1850-årene. Da Lorentz Meyer Boecks flyttet inn i 1871 på godset ble det utført en rekke utbedringer av bygget, ved blant annet å fjerne den opprinnelige sveitserverandaen i bytte med en veranda med søyler.

 

 

Doktorgården

Det staselige bygget ble reist i 1884som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl Bjurstedt. Doktorgården er et flott sveitservilla, hvor det er utvist stor snekkerglede og flotte verandaer. Restaurert på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA.

 

 

Folkeskolen/Kulturpub

Her er Lillestrøms første kommunale folkeskole, Kirkegata skole. Bygget sto ferdig i 1887.Senere har bygningen blitt brukt til middelskole, postkontor og legeformidling. I dag er stedet mest kjent som Kulturpuben. Denne bygningen har den symmetriske arkitekturen og høyden under taket, som vi har ønsket å ta med oss til våre hus. Restaurert på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA.

 

 

Lærerboligen/Akershus kunstsenter

Storgata 4 ble bygget som bolig for lærere og sto ferdig i 1892. Her bodde fire lærere og deres familier. På loftet bodde presten som var gift med organisten i bedehuset. Fra 1940-tallet ble huset brukt som politistasjon. Restaurert på 1990-tallet av andelslaget Gamle Lillestrøm BA.

 

 

Sagdalen Skole

Huset er høyreist, enkelt og symmetrisk, tydelig inspirert av hus som Eidsvollsbygningen. Sagdalen skoles markante bygning ble oppført i 1919av byggmester Martin Jacobsen, Leirsund, ut fra tegninger som var utført av arkitekt og møbelsnekker Olaf Lie Rothe. Rothe hadde øye for detaljer, og var opptatt av finishen.

 

 

Lillestrøm Stasjon

Stasjonsbygningen er oppført i 1930og tatt i bruk i november 1934. Bygningen ble tegnet av NSBs egen arkitekt Gudmund Hoel. Denne bygningen er symmetrisk, har valmet tak og er sentrert rundt et flott overbygget inngangsparti. Av mange regnes denne bygningen som en av de staseligste bygningene på Romerike.